O pielgrzymce

Począwszy od roku 1976 ze Skałki w Krakowie corocznie wyrusza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 

 

Szlakiem Orlich Gniazd, wyruszymy w grupie ok. 250 pątników podążając do Domu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. Pragniemy aby ten czas rekolekcji w drodze stał się dla każdego z nas czasem wewnętrznego duchowego odrodzenia i pogłębienia w wierze. Każdy z uczestników tych rekolekcji tworzy je i jakby sam wygłasza. Uczestnictwo odbywa się poprzez możliwość wsłuchiwania się w głoszone przez kapłanów i świeckich konferencje o interesujących sprawach wiary, aktualnych problemach oraz radościach i nadziejach Kościoła powszechnego i lokalnego, a także trudnościach i sukcesach rodzin, społeczności oraz o własnej, codziennie podejmowanej w życiu pielgrzymce wiary. Przeżywanie Mszy św., słuchanie Słowa Bożego, wspólna modlitwa, bycie ze sobą w braterskiej wspólnocie, a nawet zwykłe pokonywanie trudów drogi, chęć służenia pomocą i przyjęcie życzliwej dłoni współsiostry czy współbrata, to najlepsza okazja, by doświadczyć rzeczywistości Kościoła i uczyć się aktywnie ją współtworzyć każdego dnia. Tak zwany „otwarty mikrofon” po każdej konferencji daje możliwość dopowiedzeń, uściśleń oraz podzielenia się własnym odbiorem ewangelicznych treści, ich przeżywania oraz próbach uczynienia z nich treści własnego życia.

 

Główna intencja każdej pielgrzymki, to modlitwa i ofiara za Ojca Świętego, Kościół i Ojczyznę. Każdy dołącza do niej również intencje własnego serca. Często też dzielimy się nimi, aby wspólnie pomagać wzajemną modlitwą w uproszeniu Bożych łask.

 

Przewodnikami i duszpasterzami Pielgrzymki są Ojcowie (kapłani) z Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce i bracia klerycy z WSD Zakonu Paulinów. W grupie wędrują również inni kapłani i siostry zakonne.

 

Zawsze istnieje możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty lub przyjacielskiej rozmowy. W pokonywaniu codziennych trudów oraz w trosce o bezpieczeństwo pielgrzymów, pomagają pątnikom poszczególne służby pielgrzymkowe: porządkowa, kwatermistrzowska, medyczna, a także kuchnia zapewniająca niezbędne wyżywienie.

 

Piesza Pielgrzymka ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę istnieje, za Bożym błogosławieństwem, dzięki wysiłkowi osób głównie świeckich, organizatorów Pielgrzymki, gospodarzy przyjmujących pątników na noclegi, kapłanów posługujących duszpastersko i wszystkich, którzy wspierają nas swoją modlitwą.

 

Pielgrzymka Skałeczna trwa również i po powrocie autokarami do Krakowa, albowiem całe nasze życie ma stawać się, jak na pielgrzymce, podążaniem za Chrystusem i z Chrystusem, we wspólnocie Kościoła, do domu Ojca. Dla podtrzymania ducha pielgrzymiego oraz stworzenia okazji braterskich spotkań i wspólnego przeżywania wielkich świąt kościelnych, spotykamy się kilka razy w roku na wspólną Msze św., modlitwę za Ojca Świętego pod Papieskim Krzyżem i braterskie spotkanie. Tradycyjnymi stały się spotkania w październiku, opłatkowe w styczniu, wielkanocne w kwietniu. Nasze spotkania odbywają się w Bazylice na Skałce w Krakowie. Pielgrzymujemy również w okresie Wielkiego Postu do Kalwarii Zebrzydowskiej na Drogę Krzyżową na Dróżkach.

 

Zapraszamy Ciebie na pielgrzymi szlak 🙂
Ojcowie i Bracia Paulini